Bergson: Muzyka na klarnet i fortepian – recenzja płyty

Michał Bergson to absolutne muzyczne odkrycie. Przez lata czekał, by jego muzyka ujrzała światło dzienne. Sięgnęli po nią artyści z Gdańska – Grze­gorz Wieczorek i Tomasz Jocz. Otrzymaliśmy wartościową i interesującą płytę z dziełami na klarnet i fortepian.

Kompozytor urodził się w 1820 r. w Warszawie, zmarł w 1898 r. w Londynie. Za życia osiągnął wielki sukces i uzna­nie. Jego synem był Henri Bergson, filozof i pisarz, laureat Nagrody Nobla.

Program płyty obrazuje klasę mistrzowską i wszechstronność kompozytora. Jego ogromna uniwersalność, to kunsztowny pokaz umiejętności pisania przepięknych i emocjonujących melodii o szerokiej frazie, która efektownie utrzymuje duże na­pięcie emocjonalne. W jego muzyce uwidacznia się nie­zwykła prawidłowość przepla­tania liryki, śpiewności i wir­tuozerii. Zatem każdy utwór wciąga, zaskakuje i zaciekawia jednocześnie. W sumie mamy do czynienia ze znakomitym, zróżnicowanym zabarwieniem emocjonalnym wywołującym cały wachlarz różnorakich na­strojów przy słuchaniu.

W tej muzyce klarnet pojawia się jako instrument o bogatych możliwościach ekspresyjnych, barwowych z efektownymi ka­dencjami, a fortepian zachwyca bogatą kolorystyką brzmienia. Wszystko zaś spina kunsztowna harmonia obu instrumentów. „Bardzo istotnym i charakte­rystycznym rysem […] jest pewnego rodzaju dialog po­między tradycją chopinowską, a muzyką żydowską, klezmerską. Akcenty muzyki Chopina słychać bardzo wyraźnie w for­tepianowych wstępach, interludiach, a także głównych te­matach dzieł”. Cytat ten po­chodzi z bardzo ciekawej ksią­żeczki płytowej.

Album to rezultat współpracy gdańszczan – klarnecisty Grze­gorza Wieczorka i pianisty To­masza Jocza. Nagranie jest przykładem świetnego poro­zumienia i artystycznego part­nerstwa na najwyższym poziomie. U Bergsona oba in­strumenty są traktowane solistycznie. Artyści wyśmienicie się uzupełniają, dopowiadają, tworzą atrakcyjną i intrygującą muzyczną opowieść. Po prostu płyty świetnie się słucha. Po­lecam ją każdemu!

 

Michał Bergson: Muzyka na klarnet i fortepian • Studio MTS2017 • ks. Arkadiusz Jędrasik  • Nasz Dziennik, 6-7 maja, 2017