Skip to content

Realizacja nagrań


Oferujemy kompletny proces realizacji materiału dźwiękowego – od sesji nagraniowej (w studiu nagrań, w salach koncertowych, w kościołach), poprzez edycję i mastering nagrania, do końco-
wego opracowania i przygotowania materiału na płytę.
Specjalizujemy się w nagraniach muzyki poważnej.

 

Rewitalizacja nagrań


Zajmujemy się odzyskiwaniem i dygitalizacją nagrań archiwalnych pochodzących ze starych fonogramów.
Przepisane na cyfrowy nośnik nagrania, po cyfrowej rekonstrukcji, z odświeżonym dźwiękiem, gotowe są do wydania lub archiwizacji na płytach.

Wydawnictwo płytowe


Prowadzimy działalność wydawniczą. Utalentowanym młodym artystom ułatwiamy realizację i wydanie własnej płyty CD.
Oferujemy możliwość wyprodukowania niewielkich nakładów płyt CD/DVD.
Back to top