Realizacja nagrań


Oferujemy kompletny proces realizacji materiału dźwiękowego – od sesji nagraniowej (w studiu nagrań, w salach koncertowych, w kościołach), poprzez edycję i mastering nagrania, do końcowego opracowania i przygotowa-
nia materiału na płytę CD lub DVD.
Specjalizujemy się w nagraniach muzyki poważnej. Z powodzeniem realizujemy projekty zarówno skomplikowane technicznie, jak i muzycznie.

Rewitalizacja nagrań


Zajmujemy się odzyskiwaniem i dygitalizacją nagrań archiwalnych pochodzących ze starych fonogramów.
Przepisane na cyfrowy nośnik nagrania, po cyfrowej rekonstrukcji, z odświeżonym dźwiękiem, gotowe są do wydania lub archiwizacji na płytach.

Wydawnictwo płytowe


Prowadzimy działalność wydawniczą. Utalentowanym młodym artystom ułatwiamy realizację i wydanie (często pierwszej w życiu) płyty CD.
Oferujemy możliwość wyprodukowania niewielkich nakładów płyt CD/DVD.